Posts

SEO คืออะไร ? ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้ ที่นี่มีคำตอบ !!

SEO คือ ย่อมาจาก Search Engine Optimization ซึ่งหมายถึง วิธีการปรับแต่งสร้างหน้าตาเว็บไซต์ ปรับแต่งโค๊ด ปรับแต่งความเร็วการเข้าถึงเว็บไซต์ และรวมไปถึงของการเขียนเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของ website Search Engine อาทิเช่น website Google เป็นต้น ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ในการปรับแต่งการทำ SEO จะทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นขึ้นไปอยู่ในลำดับต้น ๆ ได้เพราะผล

Read more