SEO

Disavow Link คืออะไร วิธีใช้และประโยชน์ของการ Disavow Link ใน SEO

Disavow link คืออะไร? ถ้าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์และพบกับการลิงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือเสียหาย คุณอาจต้องการใช้ Disavow link เพื่อป้องกันไม่ให้ลิงค์เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ของคุณ

Disavow link เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแจ้ง Google ว่าคุณไม่ต้องการให้ลิงค์เหล่านั้นถูกนับเป็นการลิงค์ของเว็บไซต์ของคุณ การใช้ Disavow link จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการลิงค์ไม่เหมาะสมหรือลิงค์ที่เสียหาย

หากคุณกำลังพบกับปัญหาการลิงค์ไม่เหมาะสมหรือเสียหาย การใช้ Disavow link อาจเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ของคุณได้รับผลกระทบจากการลิงค์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม การใช้ Disavow link ควรใช้เป็นวิธีสุดท้ายเมื่อไม่มีวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหาการลิงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือเสียหายให้ได้ผลดีที่สุด

การ Disavow link คืออะไร

การ Disavow link คือการลบลิงค์ที่ไม่เหมาะสมออกจากเว็บไซต์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อการค้นหาของเว็บไซต์ของคุณใน Google หรือเครื่องมือค้นหาอื่นๆ การ Disavow link เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสียหายจากการรับลิงค์ไม่เหมาะสมหรือลิงค์ที่มีคุณค่าต่ำที่อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการลงแรงค์ต่ำลง

การ Disavow link จะช่วยลดความเสียหายจากการรับลิงค์ไม่เหมาะสมหรือลิงค์ที่มีคุณค่าต่ำที่อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการลงแรงค์ต่ำลง การ Disavow link ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือโครงสร้างของเว็บไซต์ของคุณ แต่เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสียหายจากการรับลิงค์ไม่เหมาะสมหรือลิงค์ที่มีคุณค่าต่ำ

การ Disavow link ควรใช้เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนจาก Google เกี่ยวกับการลิงค์ไม่เหมาะสมหรือคุณพบว่ามีลิงค์ไม่เหมาะสมที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณ การ Disavow link ไม่ควรใช้เพื่อลบลิงค์ที่มีคุณค่าหรือลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณโดยตรง คุณควรพิจารณาใช้การ Disavow link อย่างระมัดระวังและใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

เหตุผลในการ Disavow link

เมื่อเว็บไซต์ของคุณได้รับการลิ้งค์จากเว็บไซต์อื่นๆ แต่เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้มีคุณภาพเท่าไหร่ หรือเป็นเว็บไซต์ที่เสียชื่อเสียง การ Disavow link จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณไม่ได้รับผลกระทบจากลิ้งค์เหล่านี้

การ Disavow link มีเหตุผลหลักๆ ดังนี้

  1. ลิ้งค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง: บางครั้งเว็บไซต์อื่นๆ อาจลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การ Disavow link จะช่วยลบลิ้งค์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากเว็บไซต์ของคุณ
  2. ลิ้งค์จากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม: เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือเป็นเว็บไซต์ที่เสียชื่อเสียงอาจลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ การ Disavow link จะช่วยลบลิ้งค์เหล่านี้ออกจากเว็บไซต์ของคุณ
  3. ลิ้งค์จากเว็บไซต์ที่โดน Google Penalty: เว็บไซต์ที่โดน Google Penalty อาจลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ การ Disavow link จะช่วยลบลิ้งค์เหล่านี้ออกจากเว็บไซต์ของคุณ

การ Disavow link เป็นวิธีที่ดีในการจัดการลิ้งค์ที่ไม่เหมาะสมหรือเสียชื่อเสียง แต่ควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าจะ Disavow link หรือไม่ โดยควรพิจารณาให้ดีว่าลิ้งค์เหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ของคุณหรือไม่ และควรทำการ Disavow link อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

วิธีการ Disavow link

ถ้าคุณพบว่ามี backlink บางอันที่เป็นอันตราย หรือเชื่อว่ามีผลต่อการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณ เครื่องมือ Disavow link จะช่วยให้คุณสามารถลบ backlink นั้นออกจากการติดตามได้

การ Disavow link มีขั้นตอนดังนี้:

  1. ตรวจสอบ backlink ที่คุณต้องการลบออก โดยใช้ Google Search Console หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อหา backlink ที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ
  2. สร้างไฟล์ .txt ที่ระบุ URL ของ backlink ที่คุณต้องการ Disavow โดยใช้รูปแบบนี้:# ความเห็น domain:example.com http://example.com/spammy-page.html โดยคุณสามารถเพิ่มความเห็นเพิ่มเติมหรือระบุโดเมนที่ต้องการ Disavow ได้ตามต้องการ
  3. ส่งไฟล์ .txt ที่คุณสร้างไปยัง Google โดยใช้ Google Search Console หรือเครื่องมืออื่น ๆหลังจากส่งไฟล์ .txt ไปยัง Google แล้ว จะใช้เวลาสักระยะเพื่อให้ Google ปรับปรุงการดัชนีของเว็บไซต์ของคุณ

การ Disavow link เป็นวิธีที่ดีในการลบ backlink ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายออกจากการติดตาม แต่คุณควรใช้เครื่องมือนี้อย่างระมัดระวัง และไม่ควร Disavow link ที่ไม่จำเป็น หรือที่ไม่เป็นอันตราย ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณได้

การใช้ Disavow link อย่างไรให้ถูกต้อง

การใช้ Disavow link เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลบลิงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือเสียหายออกจากเว็บไซต์ของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ Google ตัดสินใจลดคุณภาพของเว็บไซต์ของคุณ การใช้ Disavow link จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือและสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง

เมื่อต้องการใช้ Disavow link คุณควรทำตามขั้นตอนดังนี้:

  1. ตรวจสอบลิงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือเสียหาย: คุณควรตรวจสอบลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณและตรวจสอบว่ามีลิงค์ใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือเสียหายอยู่หรือไม่ หากพบว่ามีลิงค์ดังกล่าว คุณควรจดบันทึกไว้
  2. ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์: หลังจากนั้น คุณควรติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณและขอให้เจ้าของเว็บไซต์ลบลิงค์ดังกล่าวออก
  3. ส่งคำขอ Disavow link: หากเจ้าของเว็บไซต์ไม่สามารถลบลิงค์ดังกล่าวได้ คุณสามารถส่งคำขอ Disavow link ไปยัง Google เพื่อให้ Google เข้าใจว่าคุณไม่ได้สร้างลิงค์ดังกล่าวและขอให้ Google ไม่พิจารณาลิงค์ดังกล่าวในการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ของคุณ

การใช้ Disavow link ถูกต้องเมื่อมีลิงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือเสียหายเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้เครื่องมือนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากการใช้ Disavow link อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณลดคุณภาพและอาจส่งผลกระทบต่อการติดอันดับของเว็บไซต์ของคุณ

สรุป

การ Disavow link คือการลบลิงค์ที่ไม่พึงประสงค์ออกจากเว็บไซต์ของคุณ โดยทำการส่งคำขอ Disavow ไปยัง Google เพื่อบอกให้ Google รู้ว่าลิงค์เหล่านั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างลิงค์ของคุณ การ Disavow link ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับผลกระทบลบลงจากลิงค์ที่ไม่ดี ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

การ Disavow link เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลิงค์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีลิงค์ที่ไม่ดีเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ การ Disavow link ช่วยให้คุณสามารถลบลิงค์เหล่านั้นออกจากเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การ Disavow link ไม่ใช่เครื่องมือที่คุณควรใช้บ่อยครั้ง แต่ในกรณีที่มีลิงค์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ การ Disavow link เป็นวิธีที่ดีในการบริหารจัดการลิงค์เหล่านั้น ดังนั้น คุณควรใช้การ Disavow link อย่างมีสติและระมัดระวัง โดยควรทำการวิเคราะห์ลิงค์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนที่จะทำการ Disavow ลิงค์เหล่านั้นออกจากเว็บไซต์ของคุณ

Related Articles

Back to top button